PILOT PROJECT LEDDE TILL STORORDER

XING

 

XING inredde först ett pilotprojekt på 150 arbetsplatser med Götessons produkter 2016. Efter utvärdering inreddes 2600 kvadratmeter med Götessons produkter i Hamburg på Xing: s huvudkontor. Dotterbolaget Kununu i Wien använde sig också av samma lösning och arkitektbyrå. För att skärma av de individuella arbetsplatserna blev golvskärmslösningen Peak Design Booth en effektiv lösning. Genom att hänga ljudabsorberande Effekt takabsorbenter kunde olika arbetsområden sektioneras. Här klädda i textilier som matchar den övriga inredningen. 

Arkitektbyrå: Hungenberg Sieber GmbH. Xing´s huvudinriktning är e-rekrytering och sociala medier. Med mer än 12 miljoner medlemmar inom det tysktalande området är XING nummer ett bland affärsnätverk.